Boktips for det nye året

David Allen, forfatter av Getting things done, her i Skype samtaler under Oslo GTDGathering. 

Hvert nye år starter stort sett med alle måltall nullstilt og planer er lagt for det nye. Slutten av det forrige har blitt brukt til planleggingen og budsjetteringen. Her er to bøker med gode tips til hvordan du skal få en god langtidseffekt og styring på oppgavene.

From good to great av Jim Collins

Menneskene, fokus på menneskene er mitt store minne av denne boken. Hvordan påvirker teamet ditt resultatene. Kortversjonen er at boken dreier seg om selskaper som presterte greit, så kom det inn en ny leder som endret på menneskene som var der og plutselig presterte selskapet godt over børsverdi over lang tid. Når de riktige menneskene er på plass så kommer planer, gjennomføring og resultater. Ingen god plan vil bli gjennomført med feil team. Noen ganger må det utskiftninger til, den mest drastiske endringen, og andre ganger holder det med å snakke med teamet og snakke 1 til 1 sammen for å få ting i rett retning.

Snakker du med teamet ditt om retningen og deres utfordringer? Felles og 1:1?

Getting things done (GTD) av David Allen

Hvordan få kontroll på hverdagen din og planleggingen. GTD er et system som sørger for kontroll på oppgaver, prosjekter og planlegging på ulike nivåer. Du får alle oppgaver inn i et system og kontroll på alle prosjektene. Samle alt du får i innbokser, behandle oppgaven (hva er dette?), organisere dette inn i et system, revidere i en ukentlig revisjon og så gjennomføre alle oppgavene. En meget god bok som beskriver disse fasene og andre ting som planleggingsmodeller. Mye fokus på ”outcome” tenkning, hvordan skal det se ut og hva skal være endringen. Disse tingene bruker jeg hver dag som system på alle oppgaver som skal løses. Les gjerne mer om dette hos norske produktivnorge.no eller kjøp boken og test. Finnes både som papirbok og lydbok.

Ellers ønsker jeg deg et riktig godt nyttår og lykke til med det nye!

Hilsen

Pål

@palbergstad

#ibilbransjen

#ledelse 

#produktivitet