8D8H2330

Fra åpningen av nytt anlegg i Tromsø. Nordvik Last og Buss AS. Bilder til pressemelding.

Copyright (c) Photo: Pål Bergstad